Koła zainteresowań

Wszystkie dzieci z przedszkola uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego i rytmiki, które są prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej.

Po za tym, w naszej placówce prowadzone są następujące koła zainteresowań:

 • Koło origami
 • Koło plastyczne
 • Koło teatralne
 • Warcaby
 • Koło taneczne
 • Koło informatyczne
 • Koło cyrkowe
 • Koło przyrodnicze

Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań w Przedszkolu Samorządowym Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku

1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia w danej dziedzinie
2. Koła zainteresowań prowadzone są przez nauczycielki przedszkola, po godzinach dydaktycznych.
3. Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest bezpłatne.
4. Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia.
5. Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:
• dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
• rodzic wystąpi z taką prośbą
• częsta absencja dziecka dezorganizuje pracę koła
• dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.
6. Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem.
7. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się co dwa tygodnie po pół godziny, po godzinach realizacji podstawy programowej
8. Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych oraz biorą udział w przeglądach, konkursach wewnątrz przedszkolnych , miejskich i wojewódzkich.
9. Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.

Cele ogólne kół zainteresowań:

 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki
 • integrowanie różnych form pracy
 • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych
 • rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

 Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31 VIII 2022r.

 Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Anna Kiryluk

Przedszkole Samorządowe nr 48 "Bajkowa Kraina" w Białymstoku
 • ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok
 • kom. 505 396 196
 • tel. 085 742-84-81
 • fax 085 742-51-14
 • e-mail: ps48@um.bialystok.pl
 • ps48.edu.bialystok.pl
Powrót na początek strony